Əmək Qanunvericiliyi

Əmək Qanunvericiliyi təlimi İS üçün MUBS, MHBS və KOS üçün MHBS üzrə Peşəkar Mühasib Sertifikatı imtahanın II mərhələsinə hazırlığı əhatə edir.

Bu təlimimizdə İctimai Əhəmiyyətli Qurumlar, KOS-lar və İS üçün Əmək Məcəlləsi və digər əlaqəli qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş mühasibatlıqla əlaqəli müəddəalar tədris olunur.


Təlim nəticəsində aşağıdakıları öyrənəcəksiniz:

- Əmək Məcəlləsinə giriş, əmək münasibətlərinin əsasları, əmək məcəlləsinin qüvvəsi və tətbiqinin əsasları;

- Əmək müqaviləsinə xitam verilərkən işçilərə verilən təminatlar;

- İş vaxtı və onun növləri, əmək haqqı hesablanarkən iş vaxtının tətbiqi;

- İstirahət vaxtı, məzuniyyətlər, əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınmalı əsas məqamlar;

- Əmək haqqı, onun tərkibi, müxtəlif şərtlərdə ödənilən əmək haqqı barədə əsas şərtlər;

- İşçi və işəgötürənlərin qarşılıqlı maddi məsuliyyəti, ziyanın hesablanması qaydası;

- Əmək münasibətləri ilə bağlı digər əlaqəli normativ hüquqi aktlar.


Əgər Əmək Qanunvericiliyini öyrənərək PMS II mərhələ imtahanında uğurlu nəticə əldə etmək istəyirsənsə, Sən də təlimimizə qoşul!

 • Peşəkar səviyyə
 • PMS imtahanı II mərhələyə hazırlıq (Əmək Qanunvericiliyi) null
 • Kursa nələr daxildir:
 • Peşəkar Təlimçilər Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi
 • Yoxlama imtahanı Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama imtahanların təşkili
 • Müraciət edin
 • Sizə zəng edək
Təlim nəticəsində nə öyrənəcəksiniz:
 • Əmək Məcəlləsinə giriş, əmək münasibətlərinin əsasları, əmək məcəlləsinin qüvvəsi və tətbiqinin əsasları

 • Əmək müqaviləsinə xitam verilərkən işçilərə verilən təminatlar

 • İş vaxtı və onun növləri, əmək haqqı hesablanarkən iş vaxtının tətbiqi

 • İstirahət vaxtı, məzuniyyətlər, əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınmalı əsas məqamlar

 • Əmək haqqı, onun tərkibi, müxtəlif şərtlərdə ödənilən əmək haqqı barədə əsas şərtlər

 • İşçi və işəgötürənlərin qarşılıqlı maddi məsuliyyəti, ziyanın hesablanması qaydası

 • Əmək münasibətləri ilə bağlı digər əlaqəli normativ hüquqi aktlar

Kurs Proqramı
4 bölmə
1 ay
10 saat
Əmək Məcəlləsi – Ümumi normalar və iş vaxtı
4 mövzu
2 saat
 • Əsas müddəalar
 • Əmək müqaviləsinə xitam verilərkən işçilərin təminatları
 • İş vaxtının növləri və tənzimlənmə qaydaları
 • İş vaxtının rejimi və iş vaxtından artıq iş
İstirahət vaxtı və işçilərin məzuniyyət hüququ
7 mövzu
2 saat
 • İstirahət vaxtı və növləri
 • Məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi
 • Əmək məzuniyyətlərinin müddətləri
 • Məzuniyyətlərin ayrı-ayrı növləri
 • Məzuniyyət hüququnun həyata keçirilməsi qaydaları
 • Məzuniyyət vaxtı üçün əmək haqqının ödənilmə qaydaları
 • Əmək münasibətlərinə xitam verilərkən məzuniyyət hüququnun tənzimlənməsi
Əməyin ödənilməsi normaları və işçi ilə işəgötürənin qarşılıqlı maddi məsuliyyəti
4 mövzu
2 saat
 • Əmək haqqı
 • Əmək haqqının ödənilməsinin forma və qaydaları, əmək haqından tutulmalar
 • Orta əmək haqqı və onun saxlanması
 • İşçi ilə işəgötürənin qarşılıqlı maddi məsuliyyəti və ziyanın tutulması
Digər normativ sənədlər
5 mövzu
2 saat
 • “Sosial sığorta hqqqında” Qanun
 • “Tibbi sığorta haqqında” Qanun
 • “İşsizlikdən sığorta haqqında” Qanun
 • İşçilərin ezamiyyə qadaları, ezamiyyə xərclərinin normları
 • İstehsalat zamanı ödənclərin verilməsi qaydaları.
Sınaq testi
0 mövzu
2 saat
Tələblər
 • Təlim əsasən PMS imtahanına hazırlaşanlar üçün nəzərdə tutulmuşdur
 • PMS imtahanında iştirak edəcək namizədlərə qoyulan tələblər: ali təhsil və ya orta ixtisas təhsili + mühasibatlıq sahəsində azı 5 (beş) illik iş təcrübəsi
Müəllimlərimiz
Dərslərimiz bu sahədə kifayət qədər bilik və təcrübəyə sahib mütəxəssislər tərəfindən tədris olunur!

Yusif Hüseynov

Əsas Müəllim
A Kateqoriya
 • Peşəkar səviyyə
 • PMS imtahanı II mərhələyə hazırlıq (Əmək Qanunvericiliyi)
 • Kursa nələr daxildir:
 • Peşəkar Təlimçilər Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi
 • Yoxlama imtahanı Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama imtahanların təşkili

Əlaqəli Kurslar

Peşəkar səviyyə
Vergi Qanunvericiliyi
Qanunvericilik

Vergi Qanunvericiliyi

Vergi Qanunvericiliyini bizimlə öyrənərək müvafiq MHBS, KOS üçün MHBS və İS üçün MUBS üzrə Peşəkar Mühasib Sertifikatı əldə et!

Vergi Vergi Məcəlləsi Vergi Qanunvericiliyi Vergi nəzarəti Vergi Uçotu Vergi yoxlaması
50 məzun
17 mövzu
56 saat
Peşəkar səviyyə
Əmək Qanunvericiliyi
Qanunvericilik

Əmək Qanunvericiliyi

Əmək Qanunvericiliyini bizimlə öyrənərək müvafiq MHBS, KOS üçün MHBS və İS üçün MUBS üzrə Peşəkar Mühasib Sertifikatı əldə et!

Əmək Məcəlləsi Əmək müqaviləsi İş vaxtı Məzuniyyət Əmək haqqı Qanunvericilik
20 məzun
20 mövzu
10 saat
Peşəkar səviyyə
Mülki Qanunvericilik
Qanunvericilik

Mülki Qanunvericilik

Mülki Qanunvericiliyini bizimlə öyrənərək müvafiq MHBS, KOS üçün MHBS və İS üçün MUBS üzrə Peşəkar Mühasib Sertifikatı əldə et!

Qanunvericilik Mülki Məcəllə Əqdlər Öhdəliklər Müqavilə Əmlak Mülki dövriyyə
20 məzun
22 mövzu
20 saat
Peşəkar səviyyə
Büdcə Qanunvericiliyi
Qanunvericilik

Büdcə Qanunvericiliyi

Büdcə Qanunvericiliyini bizimlə öyrənərək İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları üzrə PMS əldə et!

Büdcə sistemi Dövlət büdcəsi Büdcə gəliri Büdcə xərci Büdcə fondu Ehtiyat fondu
20 məzun
13 mövzu
14 saat
Əlavə sualınız var?
Gəlin danışaq!

Dərslər, müəllimlər və tədris prosesimiz haqqında dəqiq məlumatı birbaşa proqram məsləhətçimizdən əldə edin.

050
Praktiki Mühasibatlıq
Peşəkar Mühasib Sertifikatı
Beynəlxalq Sertifikatlar
Mühasibatlıq Proqramları
Digər Təlimlər
Qanunvericilik