Praktiki Vergi Qanunvericiliyi

Praktiki Vergi Qanunvericiliyi təlimimiz əsasən Vergi Məcəlləsi olmaqla bu istiqamətdə maddələrin praktiki izahını əhatə edir.

Bildiyimiz kimi, Vergi Məcəlləsinin mürəkkəbliyi maddələri aydın başa düşməyi və təcrübədə tətbiq etməyi çətinləşdirir. Məhz bu təlimimiz Vergi Məcəlləsinin ümumi və xüsusi hissələrinin maddə-maddə şərhini əhatə edərək praktikada qarşıya çıxan nümunələr vasitəsilə tədris olunur. Bu təlimdə nəinki Vergi Məcəlləsi maddələrinə, eyni zamanda bu maddələrin əsaslandığı Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarlarına da baxılır.

 

Praktiki Vergi Qanunvericiliyi təlimində 9 növ verginin əsaslı mahiyyəti və bu vergi növləri üzrə bəyannamə tərtibi qaydaları gözdən keçirilir. 

Təlimdə aşağıdakıları öyrənəcəksən:

• Vergi haqqında fundamental anlayışlar
• Vergi növlərinin mahiyyəti
• Hər vergi növünün ödəyiciləri və vergitutma obyektləri
• Vergi növləri üzrə güzəştlər və azadolmalar 
• Vergilərin hesablanması və ödənilməsi qaydaları
• Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinin hesablanması və ödənilməsi qaydaları
• Fiziki şəxslərin gəlir vergisinin hesablanması və ödənilməsi qaydaları
• ƏDV, əvəzləşdirilməsi və onun tətbiqi qaydaları
• Vergi məcəlləsi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi qərarlar
• Sosial Sığorta haqqında Qanun 

Əgər Vergi Məcəlləsi maddələrinin şərhini aydın şəkildə öyrənərək vergi və mühasibatlıq sahəsi üzrə peşəkarlaşmaq istəyirsənsə, bu təlim məhz Sənin üçündür!

 • Peşəkar səviyyə
 • Kursa nələr daxildir:
 • Peşəkar Təlimçilər Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi
 • İmtahan Sistemi Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama imtahanların təşkili
 • Sertifikasiya İmtahan nəticəsinə əsasən sertifikatın verilməsi
 • Müraciət edin
 • Sizə zəng edək
Təlim nəticəsində nə öyrənəcəksiniz:
 • Vergi haqqında fundamental anlayışlar

 • Vergi növlərinin mahiyyəti, ödəyiciləri və vergitutuma obyektləri

 • Vergi növləri üzrə güzəştlər, azadolmalar, hesablanması və ödənilməsi qaydaları

 • Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinin hesablanması və ödənilməsi qaydaları

 • Fiziki şəxslərin gəlir vergisinin hesablanması və ödənilməsi qaydaları

 • ƏDV, əvəzləşdirilməsi və onun tətbiqi qaydaları

 • Vergi məcəlləsi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi qərarlar

 • Sosial Sığorta haqqında Qanun 

Kurs Proqramı
14 bölmə
28 dərs
3.5 ay
56 saat
Vergi Qanunvericiliyinə Giriş
8 mövzu
4 saat
 • Vergi nədir?
 • Vergi sistemi
 • Verginin növləri, tutulması qaydaları və hesablanması üçün bilməli olduqlarımız
 • Vergi sahəsində istifadə olunan əsas anlayışlar
 • Vergi ödəyiciləri, rezident və qeyri-rezident şəxslər
 • Vergi agenti
 • Qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi
 • Kommersiya (vergi) sirri
Yol vergisi, mədən vergisi
4 mövzu
2 saat
 • Vergi ödəyiciləri
 • Vergitutma obyekti
 • Vergi güzəştləri və azadolmalar
 • Verginin hesablanması və ödənilməsi qaydaları
Torpaq vergisi
4 mövzu
2 saat
 • Vergi ödəyiciləri
 • Vergitutma obyekti
 • Vergi güzəştləri və azadolmalar
 • Verginin hesablanması və ödənilməsi qaydaları
Əmlak vergisi
4 mövzu
2 saat
 • Əmlak vergisi üzrə vergi ödəyiciləri
 • Vergitutma obyekti
 • Vergi güzəştləri və azadolmalar
 • Verginin hesablanması və ödənilməsi qaydaları
Aksiz vergisi
4 mövzu
4 saat
 • Vergi ödəyiciləri
 • Vergitutma obyekti
 • Vergi güzəştləri və azadolmalar
 • Verginin hesablanması və ödənilməsi qaydaları
Sadələşdirilmiş vergi
4 mövzu
4 saat
 • Sadələşdirilmiş vergi üzrə vergi ödəyiciləri
 • Vergitutma obyekti
 • Vergi güzəştləri və azadolmalar
 • Verginin hesablanması və ödənilməsi qaydaları
Muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir
2 mövzu
2 saat
 • Muzdlu işdən alınan gəlir üzrə vergi ödəyiciləri
 • Muzdlu işdən alınan gəlir (əmək haqqı və s.)
Muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir
2 mövzu
2 saat
 • İşçinin aylıq gəlirindən verginin hesablanması və ödənilməsi qaydaları
 • İşçinin gəlirləri üzrə vergi güzəştləri və azadolmalar
Fiziki şəxslərin gəlir vergisi
5 mövzu
2 saat
 • Sahibkarlıq və qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir
 • Vergi ödəyiciləri
 • Vergitutma obyektləri
 • Vergi güzəştləri və azadolmalar
 • Verginin hesablanması və ödənilməsi qaydaları
Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi
4 mövzu
4 saat
 • Mənfəət vergisi üzrə vergi ödəyiciləri
 • Vergitutma obyekti
 • Vergi güzəştləri və azadolmalar
 • Verginin hesablanması və ödənilməsi qaydalar
Fiziki şəxslərin gəlir, hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinə aid digər müddəalar
13 mövzu
10 saat
 • Fiziki şəxsin gəlirlərinin mahiyyəti və növləri
 • Muzdlu işlə əlaqədar olunan gəlirlərə görə verginin hesablanması
 • Muzdlu işlə əlaqədar gəlir vergisindən azadolanlar
 • Fiziki şəxsin muzdlu işlə əlaqədar gəlirlərindən vergi və MDSS-nin tutulması
 • İstehsalatda bədbəxt hadisələrə qarşı sığortanın tutulması
 • Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlirlərin təsnifatı
 • Hüquqi və fiziki şəxslərə ödənilən icarə xərcindən tutulan gəlir vergisi
 • Təsisçiyə (səhmdarlara) ödənilən dividentdən tutulan gəlir vergisi
 • Rezident və qeyri-rezident şəxslərə ödənilən royaltidən tutulan gəlir vergisi
 • Rezident və qeyri-rezident şəxslərə ödənilən xidmət haqqlarından tutulan gəlir vergisinin tətbiqi
 • Rezident şəxslərə ödənilən faiz xərclərindən tutulan gəlir vergisi
 • Rezident şəxsə ödənilən bəzi məhsulların (əlvan və qara metal və s.) dəyərindən tutulan gəlir vergisi
 • Güzəştli vergi tutulan ölkərlərdə fəaliyyət göstərən şirkətlərin xidmətlərinin alışı ilə bağlı vergilərin hesablanması
Əlavə dəyər vergisi
7 mövzu
12 saat
 • ƏDV-nin mahiyyəti, ödəyiciləri və əvəzləşdirmə qaydası
 • Alqı-satqı zamanı ƏDV-nin tətbiqi
 • Avans ödənişləri zamanı ƏDV-nin tətbiqi
 • İdxal əməliyyatları zamanı ƏDV-nin tətbiqi
 • Kənd təsərrüfatı məhsullarının ticarət zamanı ƏDV-nin tətbiqi
 • ƏDV-yə sıfır dərəcə ilə cəlb olunan əməliyyatlar
 • ƏDV-dən azad olanlar əməliyyatlar
Vergi məcəlləsi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi qərarlar
1 mövzu
4 saat
 • Publik hüququ şəxslərlə bağlı AR qanunu
Sosial Sığorta haqqında Qanun
7 mövzu
2 saat
 • Sığorta ödənişləri ilə bağlı Qanunvericilikdə istidafə olunan bəzi iqtisadi anlayışlar
 • Sığorta ödəmələrinin mahiyyəti və təsnifatı
 • Məcburi (ocbari) sosial sığortaya cəlb edilən şəxslər
 • Muzdlu işdən əldə olunan gəlirlərin məcburi (icbari) sosial sığorta ödəmələrinə cəlb edilməsi qaydası
 • Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlirlərin sosial sığorta ödənişlərinə (MDSS-ə) cəlb olunması qaydası
 • Fərdi sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlirlərin MDSS-ə cəlb edilməsi qaydası
 • MDSS hesablanmayan gəlir növləri (azadolmalar)
Tələblər
 • Maliyyə Uçotunu apara bilmək
Müəllimlərimiz
Dərslərimiz bu sahədə kifayət qədər bilik və təcrübəyə sahib mütəxəssislər tərəfindən tədris olunur!

İlqar Əsədov

Əsas Müəllim
B Kateqoriya
 • Peşəkar səviyyə
 • Kursa nələr daxildir:
 • Peşəkar Təlimçilər Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi
 • İmtahan Sistemi Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama imtahanların təşkili
 • Sertifikasiya İmtahan nəticəsinə əsasən sertifikatın verilməsi
Kursa başlama cədvəli
25 iyun
Praktiki Vergi Qanunvericiliyi
II və V Axşam qrupları 19:00-21:00 Əyani İlqar Əsədov
gün : saat : dəqiqə : saniyə
: : :
Müraciət edin

Əlaqəli Kurslar

Başlanğıc səviyyə
İdarəetmə Uçotuna Giriş
Praktiki Mühasibatlıq

İdarəetmə Uçotuna Giriş

İdarəetmə Uçotu təlimimiz müəssisələrdə xərc və məsrəflərin uçotunun düzgün şəkildə aparılması və istehsal olunan məhsulların maya dəyərinin səlis şəkildə hesablanmasını öyrənməyiniz üçündür.

idarəetmə uçot mühasibatlıq hesabat
0 məzun
10 mövzu
24 saat
Mütəxəssis səviyyə Ən çox satılan
Mühasibatlıq Kursları (0-dan Mühasibat Uçotu)
Praktiki Mühasibatlıq

Mühasibatlıq Kursları (0-dan Mühasibat Uçotu)

0-dan Maliyyə Uçotu, Vergi Uçotu və Rəsmiləşmə əməliyyatlarını bu təlimimiz vasitəsilə tam öyrənərək bir Mühasib kimi yetiş!

0-dan Mühasibatlıq Uçot Maliyyə Hesabatı Vergi Uçotu Vergi Bəyannaməsi Kargüzarlıq
700 məzun
33 mövzu
72 saat
Mütəxəssis səviyyə Ən çox satılan
Maliyyə Uçotu
Praktiki Mühasibatlıq

Maliyyə Uçotu

Bir Mühasib Maliyyə uçotu kimi mühasibatlığın təməl biliklərini yaxşı bilməlidir. Bu təlimimizə qoşularaq “mühasibatlığın əlifbası”nı öyrən!

Hesablar planı Müxabirələşmə İkili yazılış Maliyyə hesabatı Maya dəyəri TTA-nın hərəkəti
1500 məzun
18 mövzu
36 saat
Mütəxəssis səviyyə Ən çox satılan
Vergi Uçotu
Praktiki Mühasibatlıq

Vergi Uçotu

Vergi və sığorta ödənişlərinin növlərini, uçotunun aparılmasını və vergi bəyannamələrinin tərtib edilməsini bu təlimimizdə öyrən!

Vergi Uçotu BTP Proqramı DSMF Əmək Haqqı Bəyannamə e-taxes.gov.az
900 məzun
9 mövzu
24 saat
Mütəxəssis səviyyə
Rəsmi Mühasibatlığın Təşkili (Kargüzarlıq)
Praktiki Mühasibatlıq

Rəsmi Mühasibatlığın Təşkili (Kargüzarlıq)

Mühasibatlıq üzrə sənədlərin düzgün şəkildə hazırlanmasını bu təlimimizə qoşularaq öyrən və dəqiq rəsmiləşdirilməni həyata keçir!

Sənədləşmə Kassa Bank Təhtəlhesab şəxs Debitor və kreditorlar Əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi
900 məzun
6 mövzu
12 saat
Başlanğıc səviyyə
İqtisadiyyata Giriş (Mühasibatlığa İlk Addım)
Praktiki Mühasibatlıq

İqtisadiyyata Giriş (Mühasibatlığa İlk Addım)

Əgər ixtisasının iqtisadiyyat və mühasibatlıqla əlaqəsi yoxdursa (bu sahədə biliklərin 0-dırsa), Mühasib olmaq üçün bu təlimdən başla!

İqtisadi anlayışlar Müəssisə fəaliyyəti Ticarət İdxal-ixrac əməliyyatları Qiymətli kağızlar Pul
150 məzun
8 mövzu
16 saat
Peşəkar səviyyə Ən çox satılan
Praktiki Vergi Qanunvericiliyi
Praktiki Mühasibatlıq

Praktiki Vergi Qanunvericiliyi

Vergi Qanunvericiliyini bu sahə üzrə ekspertdən praktiki əsaslarla öyrənərək tətbiq etmək üçün bu təlimimizdən faydalan!

Vergi Qanunvericiliyi Vergi Məcəlləsi ƏDV Sosial Sığorta haqqında Qanun Vergi növləri
35 məzun
18 mövzu
36 saat
Əlavə sualınız var?
Gəlin danışaq!

Dərslər, müəllimlər və tədris prosesimiz haqqında dəqiq məlumatı birbaşa proqram məsləhətçimizdən əldə edin.

050
Praktiki Mühasibatlıq
Peşəkar Mühasib Sertifikatı
Beynəlxalq Sertifikatlar
Mühasibatlıq Proqramları
Digər Təlimlər
Qanunvericilik