İqtisadiyyata Giriş (Mühasibatlığa İlk Addım)

İqtisadiyyata Giriş (Mühasibatlığa İlk Addım) təlimimiz ixtisası iqtisadiyyat və mühasibatlıq olmayan, lakin bu sahəni öyrənmək və karyerasını bu sahədə qurmaq istəyən şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Mütəxəssis Mühasib olmaq istiqamətində atılan ilk addım olan bu təlimimizdə iqtisadi anlayışları asan üsulla öyrənəcəksən.

Sən bu təlimimizdə biznes, mühasibat uçotumaliyyə üzrə fundamental biliklər əldə edəcək və növbəti daha kompleks təlimlərdə çətinlik çəkməyəcəksən. 


Təlimimizdə ilkin iqtisadi anlayışların mahiyyəti və tətbiq olunma sahələri, o cümlədən mikro və makro iqtisadiyyata aid mövzuları əhatə etməklə aşağıdakıları öyrənəcəksən:

 
• İlkin iqtisadi anlayışlara giriş
• Müəssisə, onun növləri və təşkilati-hüquqi formaları
• Müəssisələrin fəaliyyəti və idarə edilməsi
• Müəssisənin maliyyəsi
• Ticarət, idxal və ixrac əməliyyatları
• Qiymətli kağızlar və qeyri-maddi aktivlər
• Pul, Kredit və Banklar
• Sığortanın mahiyyəti və növləri 

Təlimimiz əsasən iqtisadi bilikləri olmayan və mühasib olmaq istəyən şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Əgər Sən mühasibat uçotu, vergi maliyyə sahəsində rast gəlinəcək terminlər və anlayışları daha asan yolla öyrənmək istəyirsənsə, bu təlimdən faydalan!

 • Başlanğıc səviyyə
 • Mühasibatlığa İlk Addım null
 • Kursa nələr daxildir:
 • Peşəkar Təlimçilər Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi
 • Tədris Vəsaiti Ödənişsiz dərs vəsaiti ilə təminat
 • Mentor Dəstəyi Assistent təlimçilər tərəfindən əlavə dərslər və tapşırıqların yerinə yetirilməsində dəstək
 • İmtahan Sistemi Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama imtahanların təşkili
 • Sertifikasiya İmtahan nəticəsinə əsasən sertifikatın verilməsi
 • Müraciət edin
 • Sizə zəng edək
Təlim nəticəsində nə öyrənəcəksiniz:
 • İlkin iqtisadi anlayışlar

 • Müəssisələrin fəaliyyəti və idarə edilməsi

 • Müəssisə növləri və təşkilati-hüquqi formaları

 • Müəssisənin maliyyəsi

 • Ticarət, idxal və ixrac əməliyyatları

 • Qiymətli kağızlar və qeyri-madii aktivlər

 • Pul, Kredit və Banklar

 • Sığortanın mahiyyəti və növləri

Kurs Proqramı
8 bölmə
8 dərs
1 ay
16 saat
İlkin iqtisadi anlayışlara giriş
8 mövzu
2 saat
 • İqtisadiyyat nədir?
 • Makro, mikro, mezo və meqa
 • İqtisadi sistem nədir?
 • Bazar iqtisadiyyatı nədir?
 • İstehsal amilləri
 • Tələb və təklif nədir?
 • Qiymət və rəqabət nədir?
 • Mülkiyyətin mahiyyəti və növləri
Müəssisə, onun növləri və təşkilati-hüquqi formaları-
5 mövzu
2 saat
 • Müəssisənin mahiyyəti və növləri
 • Müəssiənin təşkilati hüquqi formaları
 • Müəssisələrin təşkilati strukturu
 • Asılı və törəmə müəssiələr
 • Fiziki və hüquqi şəxslər və onların Azərbaycanda qeydiyyatı prosedurası.
Yoxlama imtahanı 1
0 mövzu
1 saat
Müəssisənin fəaliyyəti və idarə edilməsi
6 mövzu
2 saat
 • Fəaliyyət sferasına görə müəssisələrin növləri
 • Müəssisələrin əməliyyat, investisiya və maliyyə fəaliyyəti
 • Müəssisənin istehsal, satış və ticarət fəaliyyəti
 • Müəssisənin satış və ticarət fəaliyyəti
 • Müəssisələrin xidmət göstərməsi fəaliyyəti
 • Müəssisənin idarəedilməsi metodları
Müəssisənin maliyyəsi
4 mövzu
2 saat
 • Müəssisədə maliyyə və mühasibatlığın rolu
 • Maliyyə əməliyyatlarının mahiyyəti və növləri
 • Maliyyə hesabatı formaları haqqında ilkin anlayışlar
 • Maliyyə planlaması və büdcə
Yoxlama imtahanı 2
0 mövzu
1 saat
Ticarət, idxal və ixrac əməliyyatları
4 mövzu
2 saat
 • Ticarətin mahiyyəti və növləri
 • Ticarətin iştirakçıları
 • Elektron ticarət və onun növləri
 • Beynəlxalq ticarət və müqavilələrin növləri
Qiymətli kağızlar və qeyri-maddi aktivlər
8 mövzu
2 saat
 • Qiymətli kağızların mahiyyəti və növləri
 • Səhmin mahiyyəti və təsnifatı
 • Səhm emissiyası və emissiya gəliri nədir?
 • İstiqrazın mahiyyəti və növləri
 • Depozit sertifikatlarının mahiyyəti və növləri
 • Veksellər
 • Fond birjaları
 • Qeyri-maddi aktivlərin mahiyyəti və növləri
Yoxlama imtahanı 3
0 mövzu
1 saat
Pul, kredit və banklar
9 mövzu
2 saat
 • Pulun mahiyyəti və funksiyaları
 • Kripto Pul (valyuta) nədir?
 • İnflyasiya
 • Kreditin mahiyyəti, prinsipləri və növləri
 • Kreditor və Debitor borcları nədir?
 • Bank və bank olmayan kredit təşkilatlarının fəaliyyəti
 • Bank hesablarının mahiyyəti və növləri
 • Bank əməliyyatlarının növləri
 • Milli (mərkəzi) bankın REPO əməliyyatları
Sığortanın mahiyyəti və növləri
7 mövzu
2 saat
 • Sığortanın mahiyyəti və formaları
 • Məcburi (icbari) sığorta nədir?
 • Könüllü sığorta nədir?
 • İşsizlikdən sığorta nədir?
 • Bədbəxt hadisələrdən sığorta nədir?
 • Sosial sığortanın mahiyyəti və növləri
 • Alternativ sığorta növü-Təkafül
Yoxlama imtahanı 4
0 mövzu
1 saat
Yekun imtahan
0 mövzu
2 saat
Tələblər
 • İqtisadiyyat və Mühasibatlıq sahəsinə marağın olması
 • Rəqəmlərlə işləməyi sevmək
 • Təlimə başlamaq üçün ciddi tələb yoxdur, çünki təlim elə baza biliklərini formalaşdırmaq üçündür
Müəllimlərimiz
Dərslərimiz bu sahədə kifayət qədər bilik və təcrübəyə sahib mütəxəssislər tərəfindən tədris olunur!

Pərvin Mehtiyev

Əsas Müəllim
A Kateqoriya
 • Başlanğıc səviyyə
 • Mühasibatlığa İlk Addım
 • Kursa nələr daxildir:
 • Peşəkar Təlimçilər Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi
 • Tədris Vəsaiti Ödənişsiz dərs vəsaiti ilə təminat
 • Mentor Dəstəyi Assistent təlimçilər tərəfindən əlavə dərslər və tapşırıqların yerinə yetirilməsində dəstək
 • İmtahan Sistemi Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama imtahanların təşkili
 • Sertifikasiya İmtahan nəticəsinə əsasən sertifikatın verilməsi

Əlaqəli Kurslar

Başlanğıc səviyyə
İdarəetmə Uçotuna Giriş
Praktiki Mühasibatlıq

İdarəetmə Uçotuna Giriş

İdarəetmə Uçotu təlimimiz müəssisələrdə xərc və məsrəflərin uçotunun düzgün şəkildə aparılması və istehsal olunan məhsulların maya dəyərinin səlis şəkildə hesablanmasını öyrənməyiniz üçündür.

idarəetmə uçot mühasibatlıq hesabat
0 məzun
10 mövzu
24 saat
Mütəxəssis səviyyə Ən çox satılan
Mühasibatlıq Kursları (0-dan Mühasibat Uçotu)
Praktiki Mühasibatlıq

Mühasibatlıq Kursları (0-dan Mühasibat Uçotu)

0-dan Maliyyə Uçotu, Vergi Uçotu və Rəsmiləşmə əməliyyatlarını bu təlimimiz vasitəsilə tam öyrənərək bir Mühasib kimi yetiş!

0-dan Mühasibatlıq Uçot Maliyyə Hesabatı Vergi Uçotu Vergi Bəyannaməsi Kargüzarlıq
700 məzun
33 mövzu
72 saat
Mütəxəssis səviyyə Ən çox satılan
Maliyyə Uçotu
Praktiki Mühasibatlıq

Maliyyə Uçotu

Bir Mühasib Maliyyə uçotu kimi mühasibatlığın təməl biliklərini yaxşı bilməlidir. Bu təlimimizə qoşularaq “mühasibatlığın əlifbası”nı öyrən!

Hesablar planı Müxabirələşmə İkili yazılış Maliyyə hesabatı Maya dəyəri TTA-nın hərəkəti
1500 məzun
18 mövzu
36 saat
Mütəxəssis səviyyə Ən çox satılan
Vergi Uçotu
Praktiki Mühasibatlıq

Vergi Uçotu

Vergi və sığorta ödənişlərinin növlərini, uçotunun aparılmasını və vergi bəyannamələrinin tərtib edilməsini bu təlimimizdə öyrən!

Vergi Uçotu BTP Proqramı DSMF Əmək Haqqı Bəyannamə e-taxes.gov.az
900 məzun
9 mövzu
24 saat
Mütəxəssis səviyyə
Rəsmi Mühasibatlığın Təşkili (Kargüzarlıq)
Praktiki Mühasibatlıq

Rəsmi Mühasibatlığın Təşkili (Kargüzarlıq)

Mühasibatlıq üzrə sənədlərin düzgün şəkildə hazırlanmasını bu təlimimizə qoşularaq öyrən və dəqiq rəsmiləşdirilməni həyata keçir!

Sənədləşmə Kassa Bank Təhtəlhesab şəxs Debitor və kreditorlar Əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi
900 məzun
6 mövzu
12 saat
Başlanğıc səviyyə
İqtisadiyyata Giriş (Mühasibatlığa İlk Addım)
Praktiki Mühasibatlıq

İqtisadiyyata Giriş (Mühasibatlığa İlk Addım)

Əgər ixtisasının iqtisadiyyat və mühasibatlıqla əlaqəsi yoxdursa (bu sahədə biliklərin 0-dırsa), Mühasib olmaq üçün bu təlimdən başla!

İqtisadi anlayışlar Müəssisə fəaliyyəti Ticarət İdxal-ixrac əməliyyatları Qiymətli kağızlar Pul
150 məzun
8 mövzu
16 saat
Peşəkar səviyyə Ən çox satılan
Praktiki Vergi Qanunvericiliyi
Praktiki Mühasibatlıq

Praktiki Vergi Qanunvericiliyi

Vergi Qanunvericiliyini bu sahə üzrə ekspertdən praktiki əsaslarla öyrənərək tətbiq etmək üçün bu təlimimizdən faydalan!

Vergi Qanunvericiliyi Vergi Məcəlləsi ƏDV Sosial Sığorta haqqında Qanun Vergi növləri
35 məzun
18 mövzu
36 saat
Əlavə sualınız var?
Gəlin danışaq!

Dərslər, müəllimlər və tədris prosesimiz haqqında dəqiq məlumatı birbaşa proqram məsləhətçimizdən əldə edin.

050
Praktiki Mühasibatlıq
Peşəkar Mühasib Sertifikatı
Beynəlxalq Sertifikatlar
Mühasibatlıq Proqramları
Digər Təlimlər
Qanunvericilik