MS Excel Təlimi

“Mühasib Modulu” əsasında keçiriləcək Excel təlimi hesabatların və hesablama əməliyyatlarının avtomatlaşdırılmasını əhatə etməklə Excel proqramının sıfırdan mütəxəssis səviyyəsinədək öyrənmək istəyənlər üçün nəzərdə tutulur. 

 


Sıfırdan Professional səviyyəyə qədər Excel öyrənilməsini əhatə edən təlimimizdə:

• Cədvəlləri asanlıqla qura və onları DWH (data warehouse) formasına gətirməklə qarşıya qoyulan hədəflərə daha sürətli çatacaq
• Excel formulalarının köməyi ilə cədvəllərinizi səmərəli və effektiv şəkildə analiz edəcək
• Cədvəllərinizə visualizasiya metodlarını tətbiq etməklə professional Excel dashboard-ları qura biləcəksiniz

 


Əgər sən də Exceli peşəkar səviyyədə öyrənərək əməliyyatları sürətli və düzgün şəkildə yerinə yetirmək istəyirsənsə, Excel təliminə qoşul!

 

 

 • Mütəxəssis səviyyə
 • Excelin 0-dan Mütəxəssis səviyyəyə qədər tədrisi null
 • Kursa nələr daxildir:
 • Peşəkar Təlimçilər Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi
 • İmtahan Sistemi Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama imtahanların təşkili
 • Sertifikasiya İmtahan nəticəsinə əsasən sertifikatın verilməsi
 • Müraciət edin
 • Sizə zəng edək
Təlim nəticəsində nə öyrənəcəksiniz:
 • MS Excel-in imkanlarından efektiv istifadə edərək məlumat əsasında hesabatlar hazırlamaq

 • Funksiyalar əsasında mürəkkəb formulalar tətbiq etmək

 • Müxtəlif şərtlər əsasında hesablamalar aparmaq

 • Şərti format vasitəsi ilə məlumatı tərtib etmək

 • Daxil edilən məlumata nəzarət etmək

 • Aralıq və yekun nəticələri hesablamaq

 • Pivot cədvəllər yaradacaq və nəticələr almaq

 • Məlumatları çeşidləmək və filtrasiya etmək

Kurs Proqramı
12 bölmə
12 dərs
1.5 ay
24 saat
MS Excel ilə tanışlıq. Cədvəllər üzərində əməliyyatlar
8 mövzu
2 saat
 • MS Excel: Alətlər paneli, Vərəq başlıqları
 • Kitabın strukturu: kitab, Vərəq, Sütun, Səhifə, Dama, Diapazon
 • Vərəqlər üzərində əməliyyatlar: Addəyişmə, Yeni vərəq, Silinmə, Yerdəyişmə, Kopi
 • Vərəq daxilində əməliyyatlar: Damalar, Sütunlar, Sətirlər
 • Formatlar
 • Formatların silinməsi
 • Sıralama
 • Siyahılar, sıralar
Sadə hesablamalar - Formulalar
10 mövzu
2 saat
 • Operatorlar: =, +, -, *, /, ^, (), :, ;
 • Formula. Formulanın daxil edilməsi
 • Formulaların kopi edilməsi
 • Mütləq və nisbi ünvanlar
 • Başqa səhifələrdə və kitablarda yerləşən damalara istinad
 • Excelin daxili funksiyaları
 • Riyazi funksiyalar: SUM()/СУММ(), MIN()/МИН(), MAX()/МАКС()
 • Statistik funksiyalar: COUNT()/СЧЁТ(), COUNTA()/СЧЁТЗ(), AVERAGE()/СРЗНАЧ()
 • Məntiqi funksiya: IF()/ЕСЛИ()
 • Formulada səhvlər: yaranma səbəbləri (məntiqi və skript) və onların düzəlişi
Cədvəlin tərtibatı
5 mövzu
2 saat
 • Damanın tərtibatı: Ədədin formatı Damanın rəngi Məlumatın damada yeri
 • Avtomatik formatlar: Canditional formating, hazır variantlar Damaya qeyd əlavə edilməsi. Qeydlərin redaktəsi Formatların kopi edilməsi. Formatın silinməsi
 • Məlumatın çeşidlənməsi: Sort Mürəkkəb çeşidləmə
 • Məlumatın filtrlənməsi
 • Sütun və sətr başlıqlarının dondurulması
Diaqramlar
1 mövzu
2 saat
 • Diaqramların yaradılması: Sadə diaqramlar Diaqram elementləri Diaqramların redaktəsi
Sənədin çapı
2 mövzu
2 saat
 • Sənədin çapa hazırlanması
 • Sənədin parametrləri: Vərəqin ölçüsü Vərəqin istiqaməti Vərəqin haşiyəsi
İstinadlar. Mürəkkəb hesablamalar
2 mövzu
2 saat
 • Ünvan növləri A1, R1C1, Vərəqlər və kitablar arasında əlaqə Adlı diapazonlar
 • Riyazi funksiyalar: SUM()/СУММ(), SUMIF()/СУММЕСЛИ(), SUMIFS()/СУММЕСЛИМН(), ABS()/ABS(), ROUND()/ОКРУГЛ(), INT()/ЦЕЛОЕ()
 • Statistik funksiyalar: COUNT()/СЧЕТ(), COUNTA()/СЧЕТЗ(), COUNTIF()/СЧЕТЕСЛИ(), COUNTIFS()/СЧЕТЕСЛИМН()
Mürəkkəb hesablamalar-2
2 mövzu
2 saat
 • Məntiqi funksiyalar: CONCAT()/СЦЕПИТЬ(), LEFT()/ЛЕВСИМВ(), RIGHT()/ПРАВСИМВ)(), LEN()/ДЛСТР(), MID()/ПСТР(), TRIM()/(СЖПРОБЕЛЫ), CHOOSE()/ВЫБОР()
 • Axtarış və tutuşdurma funksiyaları:VLOOKUP()/ВПР(), HLOOKUP()/ГПР(), INDEX(MATCH())/ИНДЕКС(ПОИСКПОЗ())
Mürəkkəb hesablamalar-3
2 mövzu
2 saat
 • Mətn funksiyaları: CONCAT()/СЦЕПИТЬ(), LEFT()/ЛЕВСИМВ(), RIGHT()/ПРАВСИМВ)(), LEN()/ДЛСТР(), MID()/ПСТР(), TRIM()/(СЖПРОБЕЛЫ) Mətnin rəqəmə, rəqəmin mətnə çevrilməsi
 • Tarix və Zaman funksiyaları: TODAY()/СЕГОДНЯ(), DAY()/ДЕНЬ(), MONTH()/МЕСЯЦ(), YEAR()/ГОД(), DATEDIF()/РАЗНДАТ()
Şərti formatlaşdırma
1 mövzu
2 saat
 • Şərti formatlaşdırma: Şərti formatlaşdırma variantları Formula vasitəsilə şərtlərin təyin edilməsi Şərtlərin dəyişdirilməsi
Birgə əməliyyatlar
3 mövzu
2 saat
 • Faylın şərikli elan edilməsi
 • Məlumatın qorunması: Damaların və diapazonların qorunması İstifadəçilər üçün diapazon açılması Vərəqin qorunması Kitabın qorunması
 • Daxil edilən məlumata nəzarət: Məlumat daxil edilməsinə məhdudiyyət qoyulması Yanlış məlumatın axtarışı
Ağıllı cədvəllər. Böyük məlumat massivləri
6 mövzu
2 saat
 • Ağıllı cədvəllərin yaradılması
 • Agıllı cədvəldə ünvanların xüsusiyyəti
 • Dublikatların silinməsi
 • Məlumatın çeşidlənməsi: Bir kriteriya üzrə çeşidləmə, Çoxsaylı kriteriya üzrə çeşidləmə, Rəng üzrə çeşidləmə
 • Filtrlər: Avtofiltr, Slicer
 • SUBTOTAL()/ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ() funksiyası filtrlənmiş məlumat üzrə hesablamalar
Yekun cədvəllər
5 mövzu
2 saat
 • Yekun cədvəl əsasları
 • Yekun cədvəlin parametrlərinin tənzimlənməsi
 • Yekun cədvəldə məlumatın qruplaşdırılması
 • Yekun cədvəldə məlumatın yenilənməsi
 • Yekun diaqramlar
Tələblər
 • Pre-intermediate ingilis dili biliyinə sahib olmaq
 • Excel proqramının interfeysinin ingilis dilində olması
Müəllimlərimiz
Dərslərimiz bu sahədə kifayət qədər bilik və təcrübəyə sahib mütəxəssislər tərəfindən tədris olunur!

Nəriman Quluzadə

İATM Müəllimi
B Kateqoriya
 • Mütəxəssis səviyyə
 • Excelin 0-dan Mütəxəssis səviyyəyə qədər tədrisi
 • Kursa nələr daxildir:
 • Peşəkar Təlimçilər Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi
 • İmtahan Sistemi Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama imtahanların təşkili
 • Sertifikasiya İmtahan nəticəsinə əsasən sertifikatın verilməsi

Əlaqəli Kurslar

Mütəxəssis səviyyə
1C 8.3 Proqramı
Mühasibatlıq Proqramları

1C 8.3 Proqramı

Mühasibatlıq əməliyyatlarının praktiki şəkildə icrasını və müəssisələrin uçotunun avtomatlaşdırılmasını bu təlim vasitəsilə öyrən!

1C proqramı Əmək haqqı ƏDV Hesabatlar Bank və kassa əməliyyatları Alış və satış
250 məzun
8 mövzu
16 saat
Mütəxəssis səviyyə
MS Excel Təlimi
Mühasibatlıq Proqramları

MS Excel Təlimi

Cədvəllərin asanlıqla qurulması, analizi və vizualizasiyasını əhatə edən sıfırdan Professional səviyyəyə qədər Exceli bu təlimdə öyrən!

Excel Avtomatlaşdırma Cədvəl Formula Dashboard Data warehouse Analiz
20 məzun
12 mövzu
24 saat
Əlavə sualınız var?
Gəlin danışaq!

Dərslər, müəllimlər və tədris prosesimiz haqqında dəqiq məlumatı birbaşa proqram məsləhətçimizdən əldə edin.

050
Praktiki Mühasibatlıq
Peşəkar Mühasib Sertifikatı
Beynəlxalq Sertifikatlar
Mühasibatlıq Proqramları
Digər Təlimlər
Qanunvericilik