Praktiki Daxili Audit Kursu

Daxili audit nədir?


Bildiyimiz kimi, Daxili Audit bir müəssisənin zəif nöqtələrinin aşkar edərək gücləndirilməsində və xərclərinin azaldılmasında gün keçdikcə danılmaz rol oynamağa başlayır. 

 

Daxili audit, daxili auditorlar tərəfindən həyata keçirilən təşkilatın fəaliyyətinin, proseslərinin, sistemlərinin müstəqil və obyektiv yoxlanılmasıdır. Onun əsas məqsədi təşkilatın rəhbərliyinə idarəetmə, risklərin idarə edilməsi və daxili nəzarət proseslərinin effektiv olması və nəzərdə tutulduğu kimi fəaliyyət göstərdiyinə əminlik verməkdir.

 

Məhz bu səbəbdən həm praktiki olması, həm də Azərbaycanda ilk dəfə keçirilməsi ilə seçilən təlim proqramı hazırladıq.

 

Təlim nələr əhatə edir


1.5 ay davam edəcək bu təlimdə real iş təcrübəsində tətbiq olunan biliklərdən söhbət ediləcək. İştirakçılarda əsas olaraq aşağıdakı suallar üzrə biliklər formalaşdırılacaqdır:

 • Daxili Audit nədir necə hayata keçirilir?
 • Daxili Auditor olmaq üçün nə etməknələri bilmək lazımdır?
 • Satınalma, Satış, İnsan Resursları İstehsalat kimi biznes proseslərinin auditi necə aparılır? 

 

Təlimdə kimlər iştirak etməlidir?


Bu təlim daxili audit prosesinin məhz praktiki tərəflərini əhatə etməklə aşağıdakı şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur:

 • Daxili auditorlar;
 • Daxili nəzarətçilər;
 • Təftişçilər;
 • Daxili auditor olmaq istəyənlər;
 • Bizneslərindəki riskləri və uyğunsuzluqları görmək istəyən idarəçilər;
 • Daxili auditlə bağlı məlumat almaq istəyənlər.

 

Bəs Təlimçimiz kimdir?


Təlimçimiz Vüsal Əzimov "AZERSUN  MMC"-də 10 ilə yaxın Daxili Audit üzrə bölmə rəhbəri olaraq çalışmış və daha sonra həmin şirkətin biznes proseslərinin idarə edilməsi və təkmilləşdirilməsi üzrə bölməsinin rəhbəri olmuşdur. O hal-hazırda “TƏMİZ ŞƏHƏR” ASC-də Daxili Audit rəhbəri kimi fəaliyyətini davam etdirir. 

 • Mütəxəssis səviyyə
 • Praktiki Daxili Audit null
 • Kursa nələr daxildir:
 • Təlim materialları (elektron) Ödənişsiz elektron dərs materiallar ilə təminat
 • Peşəkar Təlimçi Sadə izahları ilə seçilən müəllim
 • Praktiki çalışmalar Təlimçimiz tərəfindən praktiki çalışmaların verilməsi
 • Sınaq imtahanları Hazırlıq prosesi ərzində sınaq imtahanının təşkili.
 • Sertifikasiya İmtahan nəticəsinə əsasən sertifikatın verilməsi
 • Müraciət edin
 • Sizə zəng edək
Təlim nəticəsində nə öyrənəcəksiniz:
 • Daxili auditlə bağlı bütün baza anlayışları

 • Daxili auditin planlaşdırılması və necə həyata keçirilməsinin praktiki yolları

 • Biznes proseslərdə olan potensial risklərin və uyğunsuzluqların müəyyən edilməsi

 • Əməliyyatla bağlı bütün əsas biznes proseslərin auditinin həyata keçirilməsi

 • Audit inventarizasiya işi

 • Audit hesabatlarının hazırlanması

 • Audit tapıntılarının monitorinqi

 • Xidməti araşdırmaların aparılması

Kurs Proqramı
Daxili audit nədir?
8 mövzu
2 saat
 • Audit nədir?
 • Daxili auditin önəmi
 • Daxili auditin tarixi
 • Daxili auditor olmaq üçün tələb olunan bacarıqlar
 • Daxili auditin prinsipləri
 • Daxili auditlə daxili nəzarətin fərqli və oxşar cəhətləri
 • Daxili auditlə xarici auditin fərqli və oxşar cəhətləri
 • Daxili auditin növləri
Daxili audit necə həyata keçirilir?
4 mövzu
6 saat
 • Auditin planlaşdırılması
 • Auditin həyata keçirilməsi mərhələləri
 • Audit hesabatının hazırlanması
 • Audit nəticələrinin monitorinqi
Satış işinin auditi
8 mövzu
4 saat
 • Qiymət və endirimlər
 • Müştərlərə verilən bonuslar
 • Satış işçilərinə verilən bonuslar
 • Satışdan geriqaytarmalar
 • Müştəri ödənişləri və debitor borcları
 • Müştəri məmnuniyyəti
 • Satışa dəstək işi
 • Reklam və marketinq işi
Satınalma və təchizat işinin auditi
9 mövzu
4 saat
 • Daxili sifarişin yaradılması
 • Təchizatçı araşdırılması və təklif qiymətlərinin alınması
 • Müqavilənin bağlanması
 • Alış sifarişin verilməsi
 • Nomenklaturanın yaradılması
 • Mal qəbulu
 • Sənədlərin qəbulu
 • Ödəmə
 • Tədarükçü dəyərləndirməsi
İnsan resursları işinin auditi
9 mövzu
4 saat
 • Kadr planlaması
 • İşə qəbul və adaptasiya
 • İşə qəbul və adaptasiya
 • İş və İstirahət vaxtı. Davamiyyət
 • Əmək haqqı hesablamaları və ödəmələri
 • Məzuniyyət
 • Ezamiyyət
 • Xəstəlik
 • İşdən ayrılmalar. Son hesablaşmalar
 • Təlim və inkişaf
İstehsalat işinin auditi
7 mövzu
2 saat
 • İstehsalatın planlaşdırılması
 • Xammalın istehsalata qəbulu
 • İstehsalat prosesi
 • Hazır məhsulun çıxış
 • Reseptlər və itki normaları
 • Məhsuldarlığın analizi. Maya dəyəri
 • İstehsalat anbarı sayımı
Audit inventarizasiyası
3 mövzu
2 saat
 • Kassa sayımı
 • Anbar sayımı
 • Əsas vəsaitlərin sayımı
Əsas vəsaitlərin sayımı
3 mövzu
1 saat
 • Keyfiyyət standartları və sertifikasiyalar
 • Keyfiyyət standartları və sertifikasiyalar
 • Keyfiyyətə nəzarət işinin qeydiyyatı
Planlama işinin auditi
3 mövzu
1 saat
 • Xammalın planlaması
 • Avadanlıqların planlaması
 • İşçi qüvvəsinin planlaması
Təhlükəsizlik işinin auditi
3 mövzu
1 saat
 • Daxili təhlükəsizlik və nəzarət sisteminin düzgün qurulması
 • Ərazi və obyektərələrə nəzarət
 • Nəzarətin işinin qeydiyyatı
Xidməti araşdırmaların aparılması
1 mövzu
1 saat
 • Xidməti araşdırmaların aparılması
Tələblər
 • Müəssisənin bütün biznes proseslərinin auditini aparmağı öyrənmək istəmək.
Müəllimlərimiz
Dərslərimiz bu sahədə kifayət qədər bilik və təcrübəyə sahib mütəxəssislər tərəfindən tədris olunur!

Vüsal Əzimov

Əsas müəllim
B Kateqoriya
 • Mütəxəssis səviyyə
 • Praktiki Daxili Audit
 • Kursa nələr daxildir:
 • Təlim materialları (elektron) Ödənişsiz elektron dərs materiallar ilə təminat
 • Peşəkar Təlimçi Sadə izahları ilə seçilən müəllim
 • Praktiki çalışmalar Təlimçimiz tərəfindən praktiki çalışmaların verilməsi
 • Sınaq imtahanları Hazırlıq prosesi ərzində sınaq imtahanının təşkili.
 • Sertifikasiya İmtahan nəticəsinə əsasən sertifikatın verilməsi

Əlaqəli Kurslar

Mütəxəssis səviyyə
Praktiki Daxili Audit Kursu
Digər Təlimlər

Praktiki Daxili Audit Kursu

Daxili Audit prosesinin mahiyəti, necə həyata keçirilməsi və hesabatların hazırlanması ilə bağlı praktiki bilikləri bu təlimdən əldə edəcəksiniz!

audit praktiki mühasibatlıq
11 məzun
11 mövzu
28 saat
Mütəxəssis səviyyə
Qeyri-Maliyyəçilər üçün Maliyyə
Digər Təlimlər

Qeyri-Maliyyəçilər üçün Maliyyə

Maliyyə haqqında ən zəruri nəzəri və praktiki bilikləri, bir maliyyəçinin vəzifələrini bu təlimdə öyrən!

Maliyyə Maliyyə hesabatı Maliyyə bərabərliyi Xərclər Qiymətli kağızlar Kapitalın paylanması
0 məzun
8 mövzu
16 saat
Peşəkar səviyyə
Dövlət Satınalmaları Kursu
Digər Təlimlər

Dövlət Satınalmaları Kursu

Dövlət Satınalması ilə bağlı əsas prinsipləri və anlayışları, satınalmanın üsullarını bu təlimdə öyrənəcək və satınalma mütəxəssisi kimi yetişəcəksən!

satınalma dövlət satınalması
1 məzun
7 mövzu
16 saat
Əlavə sualınız var?
Gəlin danışaq!

Dərslər, müəllimlər və tədris prosesimiz haqqında dəqiq məlumatı birbaşa proqram məsləhətçimizdən əldə edin.

050
Praktiki Mühasibatlıq
Peşəkar Mühasib Sertifikatı
Beynəlxalq Sertifikatlar
Mühasibatlıq Proqramları
Digər Təlimlər
Qanunvericilik