İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi

HR mütəxəssisi müəssisədə insan kapitalının formalaşması və inkişafına təkan verməklə şirkətin ümumi hədəflərinə çatmaqda strateji dəstək verən şəxsdir. Yüksək istehsal performansının əldə edilməsi işçi qüvvəsindən, bu performansın qorunub saxlanılması işçilər arasındakı əlaqələrdən, davamlı olması kadr təminatının uyğunluğundan və bütün bunlar isə insan resurslarının bir HR mütəxəssisi tərəfindən düzgün şəkildə idarə edilməsindən asılıdır. 

HR mütəxəssisi olmağı hədəfləyən və yeni başlayanlar üçün Mərkəzimizdə HR təlimi tədris edilir.

HR təlimi əmək haqqı və məzuniyyətin hesablanması, işə qəbul prosesi, kargüzarlıq və s. kimi əsas mövzuları əhatə etməklə əmək qanunvericiliyi əsasında tədris olunur. 


Bütün əsas prinsipləri ön planda saxlamaqla HR təlimimiz:

- İnsan Resurslarının Planlaşdırılması;

- İşə Qəbul Prosesi;

- Müqavilələr və onların hazırlanması;

- Kadrların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi;

- Əmək Haqqının hesablanması;

- Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə texnikaların işlənib hazırlanması; 

- İşçinin Motivasiyası;

- Məzuniyyət;

- HR üzrə Kargüzarlıq;

- Dövlət tərəfindən tələb edilən hesabat formalarının hazırlanması və göndərilməsi; 

- Elektron Hökümət Portalı və aparılan bütün elektron əməliyyatlar;

- İcbari Sığorta, İSB-də müvafiq dəyişikliklərin izlənilməsi və icrası;

- Sosial Sığorta şəhadətnaməsinin açılması; 

- Əmək Məcəlləsi və Texniki təhlükəsizlik qaydaları üzrə anlayışlar və s. kimi mövzuların tədrisini əhatə edir.


Bu təlimimiz HR kursları içərisində həm nəzəri, həm də praktiki şəkildə həyata keçirilən keyfiyyətli tədris strukturuna görə fərqlənir.

İnsan resurslarının idarə edilməsi kursu HR Mütəxəsisi olmaq istəyən tələbələr, digər peşələrdən bu sahəyə keçmək istəyən şəxslər və iş həyatında peşəkarlaşmaq istəyən hər kəs üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Əgər Sən də HR Mütəxəssisi olaraq yetişmək istəyirsənsə, HR təlimimizə qoşul!

 

 • Mütəxəssis səviyyə
 • HR Mütəxəssisi Yetişdirmə Proqramı null
 • Kursa nələr daxildir:
 • Peşəkar Təlimçilər Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi
 • İmtahan Sistemi Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama imtahanların təşkili
 • Sertifikasiya İmtahan nəticəsinə əsasən sertifikatın verilməsi
 • Karyera Mərkəzi Seçilmiş məzunlarımızın əməkdaşlıq etdiyimiz təşkilatlarda təcrübə və real işlə təminatı
 • Müraciət edin
 • Sizə zəng edək
Təlim nəticəsində nə öyrənəcəksiniz:
 • İnsan Resurslarının Planlaşdırılması

 • İşə Qəbul Prosesi

 • Müqavilələr və onların hazırlanması

 • Kadrların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi

 • Əmək Haqqının hesablanması

 • İşçinin Motivasiyası

 • Məzuniyyət və onun hesablanması

 • HR üzrə Kargüzarlıq

 • Dövlət tərəfindən tələb edilən hesabat formalarının hazırlanması və göndərilməsi

 • Elektron Hökümət Portalı və aparılan bütün elektron əməliyyatlar

 • İcbari Sığorta, İSB-də müvafiq dəyişikliklərin izlənilməsi və icrası

 • Sosial Sığorta şəhadətnaməsinin açılması

 • Əmək Məcəlləsi və Texniki təhlükəsizlik qaydaları üzrə anlayışlar

Kurs Proqramı
1 bölmə
16 dərs
2.5 ay
32 saat
İnsan Resursları və Menecmenti haqqında ilkin anlayışlar
6 mövzu
2 saat
 • İRİ və onun tarixi inkişafı
 • Müəssisə/Təşkilat və paylaşdığı 3 ümumi xüsusiyyət
 • İRİ-nin məqsəd və hədəfləri
 • Menecment və funksiyaları
 • Müəssisədə səmərəlilik və effektivlik nədir
 • Effektiv İnsan Resurslarının idarə edilməsi
İnsan Resurslarının fəaliyyəti və funksiyaları
4 mövzu
2 saat
 • Meyarlara görə struktur bölmələri
 • Müəssisənin funksiyaları və proseslər
 • Rəhbərlik səviyyəyə və Təşkilatı səviyyəyə görə struktur bölmələri
 • İRİ departamentinin digər idarəetmə strukturları ilə əlaqəsi
İnsan Resurslarının Planlaşdırılması
5 mövzu
4 saat
 • İşçi dövriyyəsi və hesablanması
 • İş analizi və iş analizinin aparılması
 • Vəzifə təlimatı və onun komponentləri
 • İş təlimatı və onun hazırlanması qaydası
 • Strukturun əsasnaməsi və hazırlanma forması
İşə Qəbul
6 mövzu
2 saat
 • İnsan resurslarının tədarük və seçim prosesi
 • İşə Qəbul və seçim mərhələsindəki addımlar
 • İnsan resurslarının seçimi zamanı istifadə olunan üsullar
 • Müsahibə və onun növləri
 • Psixotexniki metodlar
 • Oriyentasiya proqramı
Müqavilə və onun növləri
9 mövzu
4 saat
 • İşə qəbul zamanı tələb edilən sənədlər və sənədləşmə
 • Əmək müqaviləsi və şərtləri
 • Xidməti müqavilə və şərtləri
 • Könüllük müqaviləsi
 • Kollektiv müqavilə
 • Maddi məsuliyyət haqqında müqavilə və şərtləri
 • İş rejimi və iş vaxtı
 • Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları
 • Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi ilə bağlı müavinətlər
Əmək haqqı və onun hesablanması
4 mövzu
2 saat
 • İş vaxtının uçotu və ya Tabel cədvəli
 • Əmək haqqının hesablanması və ödənilmə sistemləri
 • Əmək haqqından olunan güzəştlər
 • Gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər
Məzuniyyət və növləri
6 mövzu
2 saat
 • Məzuniyyət qrafikinin hazırlanması
 • Məzuniyyət hüququ və Əmək məzuniyyəti
 • Əmək məzuniyyətinin hesablanması qaydası
 • Sosial məzuniyyət və müavinətlər
 • Təhsil və yaradıcılıq məzuniyyəti
 • Ödənişsiz məzuniyyət
Kargüzarlıq
7 mövzu
2 saat
 • Ştat cədvəlinin tərtib edilməsi
 • Əmrlərin hazırlanması
 • İnzibati tənbeh
 • Əmrlərin uçotunun aparılması
 • Əmək kitabçasının doldurulması və uçotunun aparılması
 • Əmrə əlavə və əmrdən çıxarış edilməsi qaydaları
 • Təqdimat, xidməti məktub, arayış və xasiyyətnamə formalarının hazırlanması
Attestasiyanın və onun növləri
3 mövzu
2 saat
 • İşçilərin attestasiyasının keçirilməsi
 • İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi
 • Attestasiya nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi
Təlim və tədrisin təşkili
2 mövzu
2 saat
 • Təlim ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsi
 • Tədris proqramının hazırlanması
Karyeranın Planlaşdırılması
2 mövzu
2 saat
 • Karyera sxeminin hazırlanması qaydası
 • Karyera planlaması zamanı diqqət edəcəyimiz amillər
Motivasiya
1 mövzu
2 saat
Dövlət tərəfindən tələb edilən hesabat formaları, onların hazırlanması və göndərilməsi
1 mövzu
2 saat
Elektron Hökümət Portalı və aparılan bütün elektron əməliyyatlar
1 mövzu
2 saat
İcbari Sığorta. İSB-də müvafiq dəyişikliklərin izlənilməsi və icrası Sosial Sığorta şəhadətnaməsinin açılması
1 mövzu
2 saat
ƏM və Texniki təhlükəsizlik qaydaları haqqında ümumi anlayış
1 mövzu
2 saat
Tələblər
 • Bu sahəni sevmək
 • İnsanlarla işləməkdən yorulmamaq
Müəllimlərimiz
Dərslərimiz bu sahədə kifayət qədər bilik və təcrübəyə sahib mütəxəssislər tərəfindən tədris olunur!

Pənah İsmayılov

Əsas Müəllim
A Kateqoriya
 • Mütəxəssis səviyyə
 • HR Mütəxəssisi Yetişdirmə Proqramı
 • Kursa nələr daxildir:
 • Peşəkar Təlimçilər Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi
 • İmtahan Sistemi Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama imtahanların təşkili
 • Sertifikasiya İmtahan nəticəsinə əsasən sertifikatın verilməsi
 • Karyera Mərkəzi Seçilmiş məzunlarımızın əməkdaşlıq etdiyimiz təşkilatlarda təcrübə və real işlə təminatı

Əlaqəli Kurslar

Mütəxəssis səviyyə
Praktiki Daxili Audit Kursu
Digər Təlimlər

Praktiki Daxili Audit Kursu

Daxili Audit prosesinin mahiyəti, necə həyata keçirilməsi və hesabatların hazırlanması ilə bağlı praktiki bilikləri bu təlimdən əldə edəcəksiniz!

audit praktiki mühasibatlıq
4 məzun
11 mövzu
28 saat
Mütəxəssis səviyyə
İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi
Digər Təlimlər

İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi

HR üzrə nəzəri və praktiki bilikləri təlimimizdə detallı şəkildə öyrən, HR Mütəxəssisi ol!

Müqavilə Əmək Haqqı Motivasiya HR Kargüzarlığı e-gov Portal Əmək Məcəlləsi
30 məzun
16 mövzu
32 saat
Mütəxəssis səviyyə
Qeyri-Maliyyəçilər üçün Maliyyə
Digər Təlimlər

Qeyri-Maliyyəçilər üçün Maliyyə

Maliyyə haqqında ən zəruri nəzəri və praktiki bilikləri, bir maliyyəçinin vəzifələrini bu təlimdə öyrən!

Maliyyə Maliyyə hesabatı Maliyyə bərabərliyi Xərclər Qiymətli kağızlar Kapitalın paylanması
0 məzun
8 mövzu
16 saat
Əlavə sualınız var?
Gəlin danışaq!

Dərslər, müəllimlər və tədris prosesimiz haqqında dəqiq məlumatı birbaşa proqram məsləhətçimizdən əldə edin.

050
Praktiki Mühasibatlıq
Peşəkar Mühasib Sertifikatı
Beynəlxalq Sertifikatlar
Mühasibatlıq Proqramları
Digər Təlimlər
Qanunvericilik